Monday, 12 November 2012

UPIN DAN IPIN ( BETERIMA KASIH CIKGU )

 

LATIHAN PENULISAN BAHAGIAN C

Tulis beberapa pengajaran / nilai murni yang boleh kamu dapati daripada puisi di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
 

“Sudah tiga kali kita ponteng sekolah, Azmat. Aku rasa bersalah. Ini bermakna sudah tiga kali aku membohongi ibu bapaku,” kata Jumat.
            “Sudahlah Jumat,mari kita pergi sekarang. Kumar dan Tuck Soon sedang menunggu kita di kedai permainan video itu. Jangan nak tunjuk baik pula,”kata Azmat.
            “Aku rasa perbuatan kita ini sia-sia sahaja. Rakan-rakan yang lain berlumba-lumba untuk mengejar kejayaan, sedangkan kita berempat asyik melepak di kedai permainan video saja. Aku ingin mengubah nasibku dengan menjadi seorang pelajar yang berjaya,” kata Jumat.
            Kata-kata Jumat memeranjatkan Azmat. Dia akhirnya menyedari kesilapannya. Setelah berusaha bersungguh-sungguh akhirnya mereka berjaya dalam UPSR. Ibu bapa mereka menangis gembira. Jumat dan rakan-rakannya berjanji untuk menjadi anak yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.

PENANDA WACANA


CONTOH PENANDA WACANA YANG LAIN
 
Perenggan
Baharu
 Sementara itu, ...  /  Dalam pada itu, ...  Lebih-lebih lagi, ...  /   
 Tambahan pula, … /   Seterusnya, ...  /         
 
 
Penyambung
Kata
(Huraian Isi)
 
 Hal ini wujud akibat ...  /   Hal ini terjadi kerana ...  / 
 Hal ini berlaku kerana ...  /  Hal ini demikian kerana ... /
 Hal ini disebabkan oleh ...  /  Hal ini bersangkut paut dengan ...
 
Kesimpulan dalam
Satu Ayat
 
 Justeru, ...  /  Hakikatnya, ...  /  Impaknya dapat kita lihat ...  /
 Natijahnya jelas membuktikan bahawa ...  /
 Implikasi daripada yang dinyatakan, jelaslah menunjukkan bahawa ...
 
 
 
Menyertakan
Peribahasa
 
 Bak kata peribahasa, ...  /  Bak kata peribahasa Melayu, ...  /
 Bak kata cendekiawan,
...  
/   Persis kata peribahasa, ...  /
 Persis kata peribahasa Melayu
, ...  /  Persis kata orang tua-tua, … / 
 Persis kata mutiara, ...  /   Hal ini sama dengan peribahasa …  /
 Senario ini persis peribahasa Melayu, yakni
...   /
 Fenomena ini dikatakan umpama …

PENANDA WACANA

 
Penanda wacana  ialah perkataan ataupun rangkai kata yang berfungsi untuk merangkaikan ayat bagi memperjelas atau melanjutkan sesuatu maklumat. Penggunaan penanda wacana dalam konteks ayat yang sesuai akan menghasilkan gaya penulisan yang menarik.
Kegagalan dalam penggunaan penanda wacana yang tepat akan menyebabkan seluruh wacana tidak mempunyai kesatuan ayat yang sempurna.

 
JENIS
CONTOH PENANDA WACANA
 
Turutan
Akhirnya, /  Keduanya,  /  Selaras dengan itu,  / Kemudiannya,  /  Selain…, /  Seterusnya,  /  Pertama sekali,  /  Lebih penting lagi,  
 
Penambahan
 
Sekali lagi,  / Hal ini juga,  /  Tambahan pula, / Seterusnya,
Kata
Hubung
dan   /  lalu   /  jika   /  agar  /  serta  /  tetapi  /  supaya  /   walaupun  /        
sungguhpun
 
Perbandingan
&
Pertentangan
 
tetapi  /  walaupun  /  sebaliknya,  /   seperti halnya dengan   /  berbeza 
dengan
 
Contoh
Umpamanya,  /   Contohnya,  /  Hal yang dimaksudkan ialah …  
Sebagaimana,   /   Biar kita ambil contoh,  /  Misalnya,
 
Masa
Sesekali, / Akhirnya, /  Selepas itu, / Sebelum itu, Pada masa yang sama, /
Pada mulanya,  /   Semenjak itu,  /  Belakangan ini,  /  Pada Ketika itu,  
 
Kesimpulan
 
Jadi,  /  Oleh itu,  /  Ringkasnya,  /  Pendek kata,  /  Demikianlah,  /             
Rumusannya,  /  Kesudahannya  /  Kesimpulannya,  /  Jelaslah bahawa,  /    
Pada keseluruhannya,  /   Sebagai penggulungan,
 
Umum
Justeru,  /  Lazimnya,  /  Dengan ini,  /  Sering kali,  /  Pada amnya,  /       
Kebiasaannya,  /  Banyak yang berpendapat bahawa …
 
 
Memberi
Contoh
 
Tamsilnya, ...
Sebagai contohnya, …
Biar kita ambil contoh, …
Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah …
Contoh  yang  ketara  yang paling dekat dengan kita ialah ...
 
 
Memberi
Statistik
 
Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh, didapati sebanyak …
Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan bahawa …
Statistik  yang  sahih  lagi  tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian pada tahun … yang menunjukkan bahawa sebanyak …